Opus Creative

Türkiye’de ve bulunduğu coğrafyada kompozit sanayinin temel girdilerinden olan Beşler Camelyafın üretiminde etkin rol oynayan Beşler Glassfiber firmasına kurumsal işler yaptık.